Triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số cấp huyện và mô hình “3 không”

Ngày 17/05/2024 00:00:00

Triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số cấp huyện và mô hình “3 không”

Sáng 8/5, tại Trung tâm hội nghị thị xã Bỉm Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số (CĐS) cấp huyện và mô hình “3 không” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố,chủ trì điểm cầu thành phố Sầm Sơn.

Tại điểm cầu trực tuyến thành phố Sầm Sơn, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì điểm cầu. Tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng, phó các phòng ban và các đoàn thể thành phố, các đơn vị có liên quan . Hội nghị cũng được tổ chức tại 11 điểm cầu trực tuyến của xã, phường trên địa bàn thành phố.

Điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Hội nghị nhằm hỗ trợ triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu về CĐS được tỉnh giao ngày 30/5/2023.

Hội nghị đã triển khai các tiêu chí CĐS cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn thực hiện tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử; tiêu chí hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng mô hình công nghệ số trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ; tiêu chí trung tâm y tế, bệnh viện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến các nội dung về nhân rộng mô hình “3 không” và các mô hình CĐS. Đại diện các ngân hàng, đơn vị viễn thông giới thiệu các chính sách và giải pháp hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân; các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số cá nhân; hướng dẫn tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ/cửa hàng, điểm thanh toán tiền điện, nước; giới thiệu giải pháp và chính sách thúc đẩy CĐS cấp huyện và chương trình “3 không”.

Trước đó, UBND tỉnh đã lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình “3 không” tại 5 đơn vị là phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), xã Quảng Lưu (Quảng Xương), xã Tây Hồ (Thọ Xuân), xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), xã Nga Liên (Nga Sơn).

Sau thời gian triển khai thí điểm, 16 tiêu chí đề ra của mô hình đều đạt và vượt, đặc biệt là một số tiêu chí khó như: Tỷ lệ người dân có tài khoản dịch vụ công trực tuyến và được định danh, xác thực điện tử thông suốt; Tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; Tỷ lệ người dân có chữ ký điện tử cá nhân...

Để tiếp tục thúc đẩy quá trình CĐS tại các địa phương gắn với việc hoàn thành các tiêu chí CĐS năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện, thị xã, thành phố có các đơn vị triển khai thí điểm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, lợi ích của mô hình “3 không” đến mọi tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo tổ chức ra mắt mô hình điểm trên địa bàn; tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao các chỉ tiêu của mô hình theo từng năm, gắn với việc thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; nghiên cứu nhân rộng mô hình đến các đơn vị còn lại trên địa bàn. Đối với các địa phương chưa triển khai thí điểm, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế để nghiên cứu, đăng ký phối hợp triển khai mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với 12 địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu chí CĐS cấp huyện vào năm 2025, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế, nghiên cứu, đăng ký phối hợp triển khai mô hình để phấn đấu 100% cấp xã trên địa bàn hoàn thành chỉ tiêu CĐS ngay trong năm 2024.

Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí của mô hình, đặc biệt là một số tiêu chí khó như tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt; tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ đạo các cấp bộ đoàn nhân rộng mô hình theo Quyết định 4818/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động CĐS trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2027.

Sở Thông tin và Truyên thông cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin, câu lạc bộ chữ ký số, các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai mô hình đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo nội dung các thỏa thuận, chương trình hợp tác đã được ký kết.

Nguồn: Sưu tầm từ đài truyền hình thành phố Sầm Sơn

Triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số cấp huyện và mô hình “3 không”

Đăng lúc: 17/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số cấp huyện và mô hình “3 không”

Sáng 8/5, tại Trung tâm hội nghị thị xã Bỉm Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số (CĐS) cấp huyện và mô hình “3 không” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố,chủ trì điểm cầu thành phố Sầm Sơn.

Tại điểm cầu trực tuyến thành phố Sầm Sơn, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì điểm cầu. Tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng, phó các phòng ban và các đoàn thể thành phố, các đơn vị có liên quan . Hội nghị cũng được tổ chức tại 11 điểm cầu trực tuyến của xã, phường trên địa bàn thành phố.

Điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Hội nghị nhằm hỗ trợ triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu về CĐS được tỉnh giao ngày 30/5/2023.

Hội nghị đã triển khai các tiêu chí CĐS cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn thực hiện tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử; tiêu chí hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng mô hình công nghệ số trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ; tiêu chí trung tâm y tế, bệnh viện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến các nội dung về nhân rộng mô hình “3 không” và các mô hình CĐS. Đại diện các ngân hàng, đơn vị viễn thông giới thiệu các chính sách và giải pháp hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân; các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số cá nhân; hướng dẫn tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ/cửa hàng, điểm thanh toán tiền điện, nước; giới thiệu giải pháp và chính sách thúc đẩy CĐS cấp huyện và chương trình “3 không”.

Trước đó, UBND tỉnh đã lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình “3 không” tại 5 đơn vị là phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), xã Quảng Lưu (Quảng Xương), xã Tây Hồ (Thọ Xuân), xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), xã Nga Liên (Nga Sơn).

Sau thời gian triển khai thí điểm, 16 tiêu chí đề ra của mô hình đều đạt và vượt, đặc biệt là một số tiêu chí khó như: Tỷ lệ người dân có tài khoản dịch vụ công trực tuyến và được định danh, xác thực điện tử thông suốt; Tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; Tỷ lệ người dân có chữ ký điện tử cá nhân...

Để tiếp tục thúc đẩy quá trình CĐS tại các địa phương gắn với việc hoàn thành các tiêu chí CĐS năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện, thị xã, thành phố có các đơn vị triển khai thí điểm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, lợi ích của mô hình “3 không” đến mọi tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo tổ chức ra mắt mô hình điểm trên địa bàn; tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao các chỉ tiêu của mô hình theo từng năm, gắn với việc thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; nghiên cứu nhân rộng mô hình đến các đơn vị còn lại trên địa bàn. Đối với các địa phương chưa triển khai thí điểm, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế để nghiên cứu, đăng ký phối hợp triển khai mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với 12 địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu chí CĐS cấp huyện vào năm 2025, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế, nghiên cứu, đăng ký phối hợp triển khai mô hình để phấn đấu 100% cấp xã trên địa bàn hoàn thành chỉ tiêu CĐS ngay trong năm 2024.

Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí của mô hình, đặc biệt là một số tiêu chí khó như tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt; tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ đạo các cấp bộ đoàn nhân rộng mô hình theo Quyết định 4818/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động CĐS trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2027.

Sở Thông tin và Truyên thông cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin, câu lạc bộ chữ ký số, các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai mô hình đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo nội dung các thỏa thuận, chương trình hợp tác đã được ký kết.

Nguồn: Sưu tầm từ đài truyền hình thành phố Sầm Sơn