Tập huấn, hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Ngày 04/07/2024 00:00:00

Tập huấn, hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, trong đó việc tuyên truyền triển khai nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số và trang bị cho người dân một số nền tảng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và công dân số. Trong đó có việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân.
Chiều ngày 4/7/2024, Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ phối hợp với chinh nhánh VNPT Sầm Sơn tổ chức hướng dẫn cho lực lượng đoàn viên thanh niên cài đặt chữ ký số cá nhân. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và cài đặt cho người dân trên địa bàn 7 tổ dân phố.
z5600013026550_358e622c50165a5abc27939ec2fea435.jpgz5603499299297_19c80acca58deb312e5a9039da851884.jpg

z5600013021599_8b34f425a08c0670ce2247d2513e93ed.jpg
z5600013021599_8b34f425a08c0670ce2247d2513e93ed.jpg

Tập huấn, hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Đăng lúc: 04/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tập huấn, hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, trong đó việc tuyên truyền triển khai nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số và trang bị cho người dân một số nền tảng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và công dân số. Trong đó có việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân.
Chiều ngày 4/7/2024, Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ phối hợp với chinh nhánh VNPT Sầm Sơn tổ chức hướng dẫn cho lực lượng đoàn viên thanh niên cài đặt chữ ký số cá nhân. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và cài đặt cho người dân trên địa bàn 7 tổ dân phố.
z5600013026550_358e622c50165a5abc27939ec2fea435.jpgz5603499299297_19c80acca58deb312e5a9039da851884.jpg

z5600013021599_8b34f425a08c0670ce2247d2513e93ed.jpg
z5600013021599_8b34f425a08c0670ce2247d2513e93ed.jpg