HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VNeID) MỨC 1, 2

Ngày 10/03/2024 00:00:00

VNeID là ứng dụng định danh điện tử cá nhân có thể sử dụng thay thế cho nhiều loại giấy tờ cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dùng.


HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VNeID) MỨC 1, 2

VNeID là ứng dụng định danh điện tử cá nhân có thể sử dụng thay thế cho nhiều loại giấy tờ cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dùng.

HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2

Zalo

Ứng dụng VNeID của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 23/02/2023 về Đề án phát triển ứng dụng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục CSQLHC về TTXH) đã tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ của đề án, đặc biệt thời gian vừa qua tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tiện ích của ứng dụng VNelD vói các mức độ tài khoản khác nhau giúp thuận tiện cho người dân có thể đăng ký sử dụng theo từng nhu cầu, mong muốn của mình khi thực hiện các dịch vụ hành chính công điện tử, thay thế các loại giấy tờ truyền thống...

Tính đến nay, Cục CSQLHC về TTXH đã thực hiện cấp 68,4 triệu tài khoản định danh điện tủ’ (mức 1:15 triệu, mức 2: 53,4 triệu) và có 52,5 triệu tài khoản đã kích hoạt sử dụng thường xuyên trong các giao dịch hành chính của người dân. Theo điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử phân loại thành tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeED đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân, cụ thể như sau:

1. 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1: 0) Tích họp thông tin các nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư;(2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3)Thực hiện thông báo lưu trú;(4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự;(5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trứ, cấp thẻ bảo hiểm ý tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ liến thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chip; Thông báo Chúc mừng sinh nhật;Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích họp trực tiếp trên VNeDD; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh;(S) Đổi số điện thoại trực tuyến;(9) Xác thực khi đổỉ thiết bị đãng nhập;

2. 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tủ’ mức độ 1 và các tiện ích: Thông tin cư trú (Hộ khẩu online);(2) Tích họp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chip mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chúng minh nhân dân; (3) Tích họp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích họp thông tin giấy phép lái xe, đãng ký xe;(5) Tích họp thông tin thẻ bảo hiểm y tế;(6) Tích họp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; Tích hộp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử); (có tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 gửi kềm)

Để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNelD, thực hiện theo 02 cách như sau:

1. Cách 1: Truy cập tại đường dẫn:

https://vneid.gov.vn/huongdan/HDSD_VNeID.pdf

2. Cách 2: Sử dụng chức năng quét mã QRtrên thiết bị di động:

Zalo

HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VNeID) MỨC 1, 2

Đăng lúc: 10/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

VNeID là ứng dụng định danh điện tử cá nhân có thể sử dụng thay thế cho nhiều loại giấy tờ cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dùng.


HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VNeID) MỨC 1, 2

VNeID là ứng dụng định danh điện tử cá nhân có thể sử dụng thay thế cho nhiều loại giấy tờ cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dùng.

HƯỚNG DẴN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2

Zalo

Ứng dụng VNeID của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 23/02/2023 về Đề án phát triển ứng dụng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục CSQLHC về TTXH) đã tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ của đề án, đặc biệt thời gian vừa qua tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tiện ích của ứng dụng VNelD vói các mức độ tài khoản khác nhau giúp thuận tiện cho người dân có thể đăng ký sử dụng theo từng nhu cầu, mong muốn của mình khi thực hiện các dịch vụ hành chính công điện tử, thay thế các loại giấy tờ truyền thống...

Tính đến nay, Cục CSQLHC về TTXH đã thực hiện cấp 68,4 triệu tài khoản định danh điện tủ’ (mức 1:15 triệu, mức 2: 53,4 triệu) và có 52,5 triệu tài khoản đã kích hoạt sử dụng thường xuyên trong các giao dịch hành chính của người dân. Theo điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử phân loại thành tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeED đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân, cụ thể như sau:

1. 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1: 0) Tích họp thông tin các nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư;(2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3)Thực hiện thông báo lưu trú;(4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự;(5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trứ, cấp thẻ bảo hiểm ý tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ liến thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chip; Thông báo Chúc mừng sinh nhật;Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích họp trực tiếp trên VNeDD; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh;(S) Đổi số điện thoại trực tuyến;(9) Xác thực khi đổỉ thiết bị đãng nhập;

2. 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tủ’ mức độ 1 và các tiện ích: Thông tin cư trú (Hộ khẩu online);(2) Tích họp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chip mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chúng minh nhân dân; (3) Tích họp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích họp thông tin giấy phép lái xe, đãng ký xe;(5) Tích họp thông tin thẻ bảo hiểm y tế;(6) Tích họp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; Tích hộp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử); (có tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 gửi kềm)

Để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNelD, thực hiện theo 02 cách như sau:

1. Cách 1: Truy cập tại đường dẫn:

https://vneid.gov.vn/huongdan/HDSD_VNeID.pdf

2. Cách 2: Sử dụng chức năng quét mã QRtrên thiết bị di động:

Zalo