Ứng dụng PC Covid

Ngày 16/12/2021 16:44:59

Thực hiện văn bản số 5768/UBND-VP ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phốSầm Sơnvề việc hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR tại địa phương
UBND phường Quảng Thọ khuyến nghị người dân tải và sử dụng phần mềm PC-Covid và thực hiện quét mã QR tại điểm đến để thuận tiện trong việc khai báo y tế của người dân nhằm góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bần phường Quảng Thọ nói riêng và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem đầy đủ hướng dẫn:
1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing

2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9g LxHiVZ?usp=sharing

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJYJ9U_1a3?usp=sharing

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing

6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0FXUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

Ứng dụng PC Covid

Đăng lúc: 16/12/2021 16:44:59 (GMT+7)

Thực hiện văn bản số 5768/UBND-VP ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phốSầm Sơnvề việc hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR tại địa phương
UBND phường Quảng Thọ khuyến nghị người dân tải và sử dụng phần mềm PC-Covid và thực hiện quét mã QR tại điểm đến để thuận tiện trong việc khai báo y tế của người dân nhằm góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bần phường Quảng Thọ nói riêng và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem đầy đủ hướng dẫn:
1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing

2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9g LxHiVZ?usp=sharing

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJYJ9U_1a3?usp=sharing

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing

6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0FXUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing