Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 25/04/2023 00:00:00

Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện Công văn số 1509/QLĐTL ngày 11/4/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Để người dân không phải đi xa, đi lại nhiều lần đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhưng vẫn thực hiện đổi được GPLX, Sở GTVT Thanh Hóa hiện nay đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đổi GPLX trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; áp dụng cho tất cả các hạng GPLX do ngành GTVT cấp
UBND phường Quảng Thọ đề nghị người dân trên địa bàn sử dụng điện thoại smart phone hoặc máy vi tính có kết nối mạng internet đăng nhập vào địa chỉ:
https://dvc4.gplx.gov.vn
và thực hiện theo hướng dẫn

Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Đăng lúc: 25/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện Công văn số 1509/QLĐTL ngày 11/4/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Để người dân không phải đi xa, đi lại nhiều lần đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhưng vẫn thực hiện đổi được GPLX, Sở GTVT Thanh Hóa hiện nay đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đổi GPLX trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; áp dụng cho tất cả các hạng GPLX do ngành GTVT cấp
UBND phường Quảng Thọ đề nghị người dân trên địa bàn sử dụng điện thoại smart phone hoặc máy vi tính có kết nối mạng internet đăng nhập vào địa chỉ:
https://dvc4.gplx.gov.vn
và thực hiện theo hướng dẫn