Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Quảng Thọ

Ngày 09/05/2024 00:00:00

Chiều ngày 09/5/2024, UBND phường Quảng Thọ phối hợp với Ban chỉ đạo ANTT phường tổ chức hội nghị t triền khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Quảng Thọ

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn phường cơ bản được giữ vững, ổn định.. Tuy nhiên hiện nay tình hình các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho người dân, cá biệt nhiều vụ việc bị hại rơi vào cảnh túng quẫn về kinh tế do bị lừa đảo, ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ như hiện nay, dự báo trong thời gian tới loại tội phạm này sẽ còn diễn ra với mức độ phổ biến hơn, tính chất nguy hiểm hơn, hậu quả, tác hại để lại cho xã hội lớn hơn.
Để tiếp tục giữ vững ổn định về ANCT và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này chiều ngày 09/5/2024 UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU, TT HĐND, UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng TYT.

z5424358337091_682dfa6e87f45a84ad9af3002efc3d78.jpg
z5424317661378_7a4f35644e1098400ae2938a129b57df.jpg

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Tập trung tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: Lừa đảo trong kinh doanh bán hàng đa cấp, thương mại điện thử, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử; lừa đảo xuất khẩu lao động, “chạy việc làm”, “chạy án”, lừa đảo huy động vốn, tham gia phường, hụi; lừa đảo qua mạng internet, mạng xã hội, các cuộc gọi mạo danh người có thẩm quyền, người nước ngoài… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình; tổ chức quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa họat động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thiết lập, duy trì các hình thức tương tác với nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, hòm thư tố giác tội phạm, mạng xã hội; vận động nhân dân tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng và huy động sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành và nhân dân tham gia phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ảnh tuyên truyền lừa đảo 2 (1)_page-0001.jpg

Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Quảng Thọ

Đăng lúc: 09/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 09/5/2024, UBND phường Quảng Thọ phối hợp với Ban chỉ đạo ANTT phường tổ chức hội nghị t triền khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Quảng Thọ

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn phường cơ bản được giữ vững, ổn định.. Tuy nhiên hiện nay tình hình các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho người dân, cá biệt nhiều vụ việc bị hại rơi vào cảnh túng quẫn về kinh tế do bị lừa đảo, ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ như hiện nay, dự báo trong thời gian tới loại tội phạm này sẽ còn diễn ra với mức độ phổ biến hơn, tính chất nguy hiểm hơn, hậu quả, tác hại để lại cho xã hội lớn hơn.
Để tiếp tục giữ vững ổn định về ANCT và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này chiều ngày 09/5/2024 UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU, TT HĐND, UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng TYT.

z5424358337091_682dfa6e87f45a84ad9af3002efc3d78.jpg
z5424317661378_7a4f35644e1098400ae2938a129b57df.jpg

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Tập trung tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: Lừa đảo trong kinh doanh bán hàng đa cấp, thương mại điện thử, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử; lừa đảo xuất khẩu lao động, “chạy việc làm”, “chạy án”, lừa đảo huy động vốn, tham gia phường, hụi; lừa đảo qua mạng internet, mạng xã hội, các cuộc gọi mạo danh người có thẩm quyền, người nước ngoài… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình; tổ chức quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa họat động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thiết lập, duy trì các hình thức tương tác với nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, hòm thư tố giác tội phạm, mạng xã hội; vận động nhân dân tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng và huy động sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành và nhân dân tham gia phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ảnh tuyên truyền lừa đảo 2 (1)_page-0001.jpg