Phường Quảng Thọ: Cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ, lẻ, thức ăn đường phố

Ngày 01/10/2023 00:00:00

Chiều ngày 30/5, UBND phường Quảng Thọ phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Sầm Sơn tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố trên địa bàn phường.

z4410883204031_4fcf2631c2ff0cff6ef459918955840a.jpg
Ông Cao Thiện Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Sầm Sơn truyền đạt kiến thức
về VS ATTP cho các hộ kinh doanh

Tại buổi tập huấn, các hộ kinh doanh được tiếp thu các nội dung liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Một số nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm; hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn thực phẩm, dụng cụ nấu nướng, quy trình chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm sau chế biến và giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ăn uống, chế biến thực phẩm và môi trường xung quanh; Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm và cách phòng tránh; Những vấn đề cơ bản về an toàn đối với thức ăn đường phố; Cách vệ sinh dụng cụ và lưu mẫu thức ăn.

Các hộ kinh doanh cũng được quán triệt những quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

z4410883206651_e440205469ef5d354ee78d9296f9badf.jpg
Kết hợp buổi tập huấn, Trung tâm y tế thành phố cũng tổ chức khám sức khoẻ cho người kinh doanh, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những điều kiện bắt buộc đối với người tham gia kinh doanh dịch vụ này.
z4410883202590_86c2ed935d4a6270ce6c7025bf5aba57.jpg

Ông Cao Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ phát biểu tại lớp tập huấn

Ông Cao Xuân Thủy, PCT UBND phường cho biết: Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho các hộ kinh doanh về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. UBND phường sẽ phối hợp với ngành y tế và lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, để xảy ra ngộ độc thực phẩm; quyết tâm xây dựng phường Quảng Thọ đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trong năm 2024.

Phường Quảng Thọ: Cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ, lẻ, thức ăn đường phố

Đăng lúc: 01/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 30/5, UBND phường Quảng Thọ phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Sầm Sơn tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố trên địa bàn phường.

z4410883204031_4fcf2631c2ff0cff6ef459918955840a.jpg
Ông Cao Thiện Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Sầm Sơn truyền đạt kiến thức
về VS ATTP cho các hộ kinh doanh

Tại buổi tập huấn, các hộ kinh doanh được tiếp thu các nội dung liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Một số nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm; hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn thực phẩm, dụng cụ nấu nướng, quy trình chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm sau chế biến và giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ăn uống, chế biến thực phẩm và môi trường xung quanh; Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm và cách phòng tránh; Những vấn đề cơ bản về an toàn đối với thức ăn đường phố; Cách vệ sinh dụng cụ và lưu mẫu thức ăn.

Các hộ kinh doanh cũng được quán triệt những quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

z4410883206651_e440205469ef5d354ee78d9296f9badf.jpg
Kết hợp buổi tập huấn, Trung tâm y tế thành phố cũng tổ chức khám sức khoẻ cho người kinh doanh, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những điều kiện bắt buộc đối với người tham gia kinh doanh dịch vụ này.
z4410883202590_86c2ed935d4a6270ce6c7025bf5aba57.jpg

Ông Cao Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ phát biểu tại lớp tập huấn

Ông Cao Xuân Thủy, PCT UBND phường cho biết: Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho các hộ kinh doanh về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. UBND phường sẽ phối hợp với ngành y tế và lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, để xảy ra ngộ độc thực phẩm; quyết tâm xây dựng phường Quảng Thọ đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trong năm 2024.