BỘ TƯ PHÁP - Tổ chức Chương trình truyền thông, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Ngày 01/10/2023 00:00:00

Sáng ngày 01/10/2023, tại hội trường công sở phường Quảng Thọ - TP Sầm Sơn, Bộ tư pháp - CT cổ phần đầu tư BĐS Đông Đô, Bộ quốc phòng - Đoàn thanh niên - Ngân hàng Vietcombank phối hợp tổ chức chương trình truyền thông giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Tham dự Chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Văn phòng, Đoàn thanh niên Bộ tư pháp; bà Vũ Hồng thúy, Phó tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam; ông Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân phường Quảng Thọ.
z4754797272337_0ea6309b12c822901ad87bc701c1271a.jpg
z4743189998720_a8e5107b77705347a0e5d236a47d3f0a.jpg
z4742367316438_e36690f12b42ea45997f99768eff09c7.jpg

Tại Chương trình, Luật sư Nguyễn Văn Hà đã truyền thông, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan... Qua chương trình nhằm nâng cao hiểu biết, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của cán bộ cơ sở, nhân dân và các em học sinh trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội nói riêng.
z4754797202411_a4c2e1c1a5f17cb81e39e7f519bdefbf.jpg
Nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái; chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bộ Tư pháp và các đơn vị đồng hành đã trao 20 xuất quà cho đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng; 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường, hỗ trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; 7 tủ sách và sách pháp luật cho 7 tổ dân phố trị giá 121 triệu đồng; 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.
z4743190024494_46f553670dd1ac94036d95fbf8d61d8c.jpg
z4743190013223_7865ca9fe1d776e6c535f2e7865eac8b.jpgz4743190020062_e87e1ebccb8507c748834827e61f2bda.jpgz4743190004876_e4be5cab5c8cc56f11f0e5c71683fda0.jpg


BỘ TƯ PHÁP - Tổ chức Chương trình truyền thông, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Đăng lúc: 01/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 01/10/2023, tại hội trường công sở phường Quảng Thọ - TP Sầm Sơn, Bộ tư pháp - CT cổ phần đầu tư BĐS Đông Đô, Bộ quốc phòng - Đoàn thanh niên - Ngân hàng Vietcombank phối hợp tổ chức chương trình truyền thông giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Tham dự Chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Văn phòng, Đoàn thanh niên Bộ tư pháp; bà Vũ Hồng thúy, Phó tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam; ông Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân phường Quảng Thọ.
z4754797272337_0ea6309b12c822901ad87bc701c1271a.jpg
z4743189998720_a8e5107b77705347a0e5d236a47d3f0a.jpg
z4742367316438_e36690f12b42ea45997f99768eff09c7.jpg

Tại Chương trình, Luật sư Nguyễn Văn Hà đã truyền thông, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan... Qua chương trình nhằm nâng cao hiểu biết, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của cán bộ cơ sở, nhân dân và các em học sinh trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội nói riêng.
z4754797202411_a4c2e1c1a5f17cb81e39e7f519bdefbf.jpg
Nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái; chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bộ Tư pháp và các đơn vị đồng hành đã trao 20 xuất quà cho đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng; 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường, hỗ trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; 7 tủ sách và sách pháp luật cho 7 tổ dân phố trị giá 121 triệu đồng; 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.
z4743190024494_46f553670dd1ac94036d95fbf8d61d8c.jpg
z4743190013223_7865ca9fe1d776e6c535f2e7865eac8b.jpgz4743190020062_e87e1ebccb8507c748834827e61f2bda.jpgz4743190004876_e4be5cab5c8cc56f11f0e5c71683fda0.jpg