Đại hội Công đoàn phường Quảng Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 17/02/2023 17:04:19

Chiều ngày 17-2, Công đoàn phường Quảng Thọ tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

z4122903299801_631f6bd46b40d4a38060b3c7345d54f5.jpg Công đoàn phường Quảng Thọ Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

z4122777697868_592ef0282b1630e3f21b6b24850f693e.jpg
Ban thường vụ LĐLĐ thành phố trao tặng Cờcủa LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn phường Quảng Thọ
"Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa thể dục thể thao" năm 2022.


z4122777710414_31845abd882a7d59127b641f3b9165e7.jpg
z4122777701955_a33ba38dea21fa35ac116cea7516fe63.jpg

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở phường Quảng Thọ có tổng số 27 đoàn viên, trong đó có 09 đoàn viên nữ. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn phường đã phối hợp với UBND phường thực hiện tốt việc chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, của đoàn viên, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi như: Chế độ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT và chế độ các ngày lễ, Tết, đề nghị xét nâng lương cho cán bộ công chức theo đúng quy định, đảm bảo thời hạn.Thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên và người thân đoàn viên khi ốm đau, tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Quỹ mái ấm công đoàn"... Các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào "Tăng cường kỷ cương - Nâng cao trách nhiệm - Nụ cười công chức". Khẩu hiệu hành động 3 hơn "Chuyên nghiệp hơn - Thân thiện hơn - Hiệu quả hơn", thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các nội dung về văn hóa giao tiếp nơi công sở. Thực hiện chương trình xây dựng mô hình dân vận khéo, trong nhiệm kỳ BCH công đoàn phường đã phối hợp với MTTQ và các Đoàn thể phường xây dựng mô hình "Công sở Xanh - sạch - Đẹp".

z4122919129855_3b4dfd5d9fd538a7e1dd409fccc2a432.jpg Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Hoàng Viết Khương - PCT HĐND được bầu Chủ tịch Công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới. Phát huy vai trò, vị trí tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, người lao động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

z4122777677187_56305128412601e62f7e507dee90ab10.jpg BCH Công đoàn phường khóa V và đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn phường Quảng Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 17/02/2023 17:04:19 (GMT+7)

Chiều ngày 17-2, Công đoàn phường Quảng Thọ tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

z4122903299801_631f6bd46b40d4a38060b3c7345d54f5.jpg Công đoàn phường Quảng Thọ Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

z4122777697868_592ef0282b1630e3f21b6b24850f693e.jpg
Ban thường vụ LĐLĐ thành phố trao tặng Cờcủa LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn phường Quảng Thọ
"Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa thể dục thể thao" năm 2022.


z4122777710414_31845abd882a7d59127b641f3b9165e7.jpg
z4122777701955_a33ba38dea21fa35ac116cea7516fe63.jpg

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở phường Quảng Thọ có tổng số 27 đoàn viên, trong đó có 09 đoàn viên nữ. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn phường đã phối hợp với UBND phường thực hiện tốt việc chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, của đoàn viên, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi như: Chế độ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT và chế độ các ngày lễ, Tết, đề nghị xét nâng lương cho cán bộ công chức theo đúng quy định, đảm bảo thời hạn.Thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên và người thân đoàn viên khi ốm đau, tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Quỹ mái ấm công đoàn"... Các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào "Tăng cường kỷ cương - Nâng cao trách nhiệm - Nụ cười công chức". Khẩu hiệu hành động 3 hơn "Chuyên nghiệp hơn - Thân thiện hơn - Hiệu quả hơn", thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các nội dung về văn hóa giao tiếp nơi công sở. Thực hiện chương trình xây dựng mô hình dân vận khéo, trong nhiệm kỳ BCH công đoàn phường đã phối hợp với MTTQ và các Đoàn thể phường xây dựng mô hình "Công sở Xanh - sạch - Đẹp".

z4122919129855_3b4dfd5d9fd538a7e1dd409fccc2a432.jpg Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Hoàng Viết Khương - PCT HĐND được bầu Chủ tịch Công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới. Phát huy vai trò, vị trí tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, người lao động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

z4122777677187_56305128412601e62f7e507dee90ab10.jpg BCH Công đoàn phường khóa V và đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội