Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 27/01/2023 00:00:00

Ngày 27/01/2023 (ngày 06/01 tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), tại khu công sở phường Quảng Thọ, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Quảng Thọ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023.

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, phường Quảng Thọ luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của phường không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Thực tế qua tổng kết việc thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy: Việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng xum xuê; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Ngay sau Lễ phát động của chủ tịch UBND phường, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, công chức và Nhân dân phường Quảng Thọ đã ra quân trồng cây trên điạ bàn toàn phường. Năm 2023, phường phấn đấu trồng mới trên 13.370 cây xanh các loại tại các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở các cơ quan, dơn vị…z4062262059170_001_3dedd86ac378cf2766078af69e0958b1.jpgz4062262059170_000_8880d59fc5e2516c309d049f9aef15f3.jpgz4062262059170_002_cfe8ea96ab185db003f2591f02c6a524.jpgz4062262059170_006_676414f2bd1f6d5e8e4a4422866e0581.jpgz4062262059170_003_cf6f3bbceb9e48aed8ca149ebb358212.jpg

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 27/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 27/01/2023 (ngày 06/01 tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), tại khu công sở phường Quảng Thọ, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Quảng Thọ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023.

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, phường Quảng Thọ luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của phường không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Thực tế qua tổng kết việc thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy: Việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng xum xuê; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Ngay sau Lễ phát động của chủ tịch UBND phường, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, công chức và Nhân dân phường Quảng Thọ đã ra quân trồng cây trên điạ bàn toàn phường. Năm 2023, phường phấn đấu trồng mới trên 13.370 cây xanh các loại tại các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở các cơ quan, dơn vị…z4062262059170_001_3dedd86ac378cf2766078af69e0958b1.jpgz4062262059170_000_8880d59fc5e2516c309d049f9aef15f3.jpgz4062262059170_002_cfe8ea96ab185db003f2591f02c6a524.jpgz4062262059170_006_676414f2bd1f6d5e8e4a4422866e0581.jpgz4062262059170_003_cf6f3bbceb9e48aed8ca149ebb358212.jpg