Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024

Ngày 15/02/2024 00:00:00

UBND phường Quảng Thọ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng ngày 15/02 (tức ngày mùng 6 Tết), phường Quảng Thọ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại nhà văn hóa tổ dân phố Vinh Phúc.
z5165205215002_b959c13b5e98156dd65e3b2e9a733efe.jpg

Phát biểu tại lễ phát động tết trồng cây, lãnh đạo UBND phường Quảng Thọ khẳng định, Tết trồng cây nhằm tuyên truyền, vận độngmọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, góp phần tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ "lá phổi xanh".

Trong thời gian tới, phong trào trồng cây tiếp tục được các tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học và toàn thể nhân dân trong phường hưởng ứng, cùng nhau xây dựng phường mỗi ngày một xanh tươi hơn, đẹp đẽ hơn, thanh bình và trù phú hơn. Cùng với việc trồng cây mới, phải thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc cây xanh hiện có trên toàn địa bàn, giữ gìn phường luôn xanh, sạch, đẹp. Nếu làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời giữ gìn môi trường sống cho các thế hệ mai sau.

z5165205194683_713ffdcd0eb956fca8b3103fbdc96bbd.jpg

z5165205197531_229fdbd6f8efc1005c83f461622552b1.jpg

z5165205208612_588da789f39226148d213dd76c53b94e.jpg


z5165205197298_9324c6179ad487f23554cfc215734693.jpg

Năm 2024, UBND phường đặt mục tiêu trồng mới 9,709 cây xanh các loại. Để đạt mục tiêu này, phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò và tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây. Đồng thời yêu cầu các tổ dân phố tổ chức trồng cây xanh tại các nhà văn hóa, các trục đường giao thông, khuôn viên các cơ quan, đơn vị. Phát động nhân dân tích cực tham gia trồng cây và tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024

Đăng lúc: 15/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

UBND phường Quảng Thọ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng ngày 15/02 (tức ngày mùng 6 Tết), phường Quảng Thọ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại nhà văn hóa tổ dân phố Vinh Phúc.
z5165205215002_b959c13b5e98156dd65e3b2e9a733efe.jpg

Phát biểu tại lễ phát động tết trồng cây, lãnh đạo UBND phường Quảng Thọ khẳng định, Tết trồng cây nhằm tuyên truyền, vận độngmọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, góp phần tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ "lá phổi xanh".

Trong thời gian tới, phong trào trồng cây tiếp tục được các tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học và toàn thể nhân dân trong phường hưởng ứng, cùng nhau xây dựng phường mỗi ngày một xanh tươi hơn, đẹp đẽ hơn, thanh bình và trù phú hơn. Cùng với việc trồng cây mới, phải thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc cây xanh hiện có trên toàn địa bàn, giữ gìn phường luôn xanh, sạch, đẹp. Nếu làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời giữ gìn môi trường sống cho các thế hệ mai sau.

z5165205194683_713ffdcd0eb956fca8b3103fbdc96bbd.jpg

z5165205197531_229fdbd6f8efc1005c83f461622552b1.jpg

z5165205208612_588da789f39226148d213dd76c53b94e.jpg


z5165205197298_9324c6179ad487f23554cfc215734693.jpg

Năm 2024, UBND phường đặt mục tiêu trồng mới 9,709 cây xanh các loại. Để đạt mục tiêu này, phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò và tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây. Đồng thời yêu cầu các tổ dân phố tổ chức trồng cây xanh tại các nhà văn hóa, các trục đường giao thông, khuôn viên các cơ quan, đơn vị. Phát động nhân dân tích cực tham gia trồng cây và tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.