Nâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm Sơn

Ngày 08/11/2017 15:19:24

Sáng nay, 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 9, xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo Đề án của Chính phủ, tính đến ngày 31/12/2016, tỉnh Thanh Hóa có 11.114,65 km2 diện tích tự nhiên, dân số khoảng 3,5 triệu người, 27 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 24 huyện) và 635 đơn vị hành chính cấp xã (30 phường, 28 thị trấn, 577 xã).

Trong đó, Thị xã Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 4 phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến và 7 xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Chính phủ đề nghị thành lập: 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn gồm phường Quảng Cư, phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, phường Quảng Vinh (trên cơ sở diện tích tự nhiên và người của các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa (trên cơ sở toàn bộ 44,94 km2 diện tích tự nhiên và 150.902 người) gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã của Thị xã Sầm Sơn (sau khi thành lập 4 phường nói trên).

Nang 4 xa len phuong va thanh lap thanh pho Sam Son - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp sáng nay, 19-4

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho thấy, việc thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của Thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng Thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho TP. Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng TP. Thanh Hóa – Sầm Sơn – Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã và TP. Sầm Sơn phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; 4 xã được đề nghị thành lập phường và Thị xã Sầm Sơn đã đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III .

Tại phiên họp, UBTVQH cũng tán thành sự cần thiết và biểu quyết thông qua việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

UBTVQH đề nghị Chính phủ, các bộ ngành hữu quan và chính quyền tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào Nghị quyết của UBTVQH và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để sớm triển khai đề án. Trong đó lưu ý việc triển khai thành lập bộ máy của chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết, chú ý vấn đề đảm ảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...; chú ý nguyện vọng của người dân, chăm lo chuyển đổi nghề nghiệp, vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Quỳnh Vinh

Nâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm Sơn

Đăng lúc: 08/11/2017 15:19:24 (GMT+7)

Sáng nay, 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 9, xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo Đề án của Chính phủ, tính đến ngày 31/12/2016, tỉnh Thanh Hóa có 11.114,65 km2 diện tích tự nhiên, dân số khoảng 3,5 triệu người, 27 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 24 huyện) và 635 đơn vị hành chính cấp xã (30 phường, 28 thị trấn, 577 xã).

Trong đó, Thị xã Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 4 phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến và 7 xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Chính phủ đề nghị thành lập: 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn gồm phường Quảng Cư, phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, phường Quảng Vinh (trên cơ sở diện tích tự nhiên và người của các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa (trên cơ sở toàn bộ 44,94 km2 diện tích tự nhiên và 150.902 người) gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã của Thị xã Sầm Sơn (sau khi thành lập 4 phường nói trên).

Nang 4 xa len phuong va thanh lap thanh pho Sam Son - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp sáng nay, 19-4

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho thấy, việc thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của Thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng Thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho TP. Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng TP. Thanh Hóa – Sầm Sơn – Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã và TP. Sầm Sơn phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; 4 xã được đề nghị thành lập phường và Thị xã Sầm Sơn đã đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III .

Tại phiên họp, UBTVQH cũng tán thành sự cần thiết và biểu quyết thông qua việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

UBTVQH đề nghị Chính phủ, các bộ ngành hữu quan và chính quyền tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào Nghị quyết của UBTVQH và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để sớm triển khai đề án. Trong đó lưu ý việc triển khai thành lập bộ máy của chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết, chú ý vấn đề đảm ảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...; chú ý nguyện vọng của người dân, chăm lo chuyển đổi nghề nghiệp, vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Quỳnh Vinh