Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường Quảng Thọ

Ngày 22/12/2023 00:00:00

Chiều ngày 22/12/2023, Đảng bộ phường Quảng Thọ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường.

z5017213128310_8fc0be2fe4196b3e03f911b6e7fd9c15.jpg
Chi bộ Quân sự phường Quảng Thọ được thành lập có 10 đảng viên, trong đó đồng chí Cao Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thọ được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quân sự phường; đồng chí Hoàng Văn Nam - Chỉ huy trưởng Quân sự phường giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
z5016623735787_0811957c3376d11be40d006dc624e4d1.jpg
Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Quân sự, đồng chí Lê Minh Quyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh sau khi thành lập chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, ra nghị quyết lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt 05 nhiệm vụ của Chi bộ. Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng cơ sở vững mạnh. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát trongđảng. Duy trì mối quan hệ của chi bộ với Đảng ủy phường, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Đảng ủy quân sự cấp trên, Ban chỉ huy quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội của phường.
z5016623754907_c3a4084fc7e06a7fda7c318f36cd64a5.jpg
Việc thành lập Chi bộ Quân sự phường nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
z5017213308914_4cfa245cece4ba04236171f0bc7504d4.jpg
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Văn Hùng - Bí thư Chi bộ Quân sự phường Quảng Thọ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời hứa cùng với tập thể chi bộ, đảng viên đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường Quảng Thọ

Đăng lúc: 22/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 22/12/2023, Đảng bộ phường Quảng Thọ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường.

z5017213128310_8fc0be2fe4196b3e03f911b6e7fd9c15.jpg
Chi bộ Quân sự phường Quảng Thọ được thành lập có 10 đảng viên, trong đó đồng chí Cao Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thọ được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quân sự phường; đồng chí Hoàng Văn Nam - Chỉ huy trưởng Quân sự phường giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
z5016623735787_0811957c3376d11be40d006dc624e4d1.jpg
Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Quân sự, đồng chí Lê Minh Quyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh sau khi thành lập chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, ra nghị quyết lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt 05 nhiệm vụ của Chi bộ. Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng cơ sở vững mạnh. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát trongđảng. Duy trì mối quan hệ của chi bộ với Đảng ủy phường, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Đảng ủy quân sự cấp trên, Ban chỉ huy quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội của phường.
z5016623754907_c3a4084fc7e06a7fda7c318f36cd64a5.jpg
Việc thành lập Chi bộ Quân sự phường nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
z5017213308914_4cfa245cece4ba04236171f0bc7504d4.jpg
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Văn Hùng - Bí thư Chi bộ Quân sự phường Quảng Thọ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời hứa cùng với tập thể chi bộ, đảng viên đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.