Phường Quảng Thọ Thành Phố Sầm Sơn

Ngày 30/10/2017 16:01:32

Phường Quảng Thọ là phường có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Địa giới hành chính

Phường Quảng Thọ nằm ở phía tây của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã.

· Phía Đông giáp phường Quảng Châu.

· Phía Nam giáp phường Quảng Vinh.

· Phía Tây giáp các xã Quảng Cát và Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa

· Phía Bắc giáp xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Tân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là Sông Mã.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Quảng Thọ ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 thuộc tổng Giặc Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mạngthứ 2 (1821), tổng Giặc Thượng đổi thành tổng Kính Thượng, từ thời Đồng Khánhđến trước năm 1945 thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau năm 1945, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Quảng Xương. Năm 1948, các xã Lãnh Phiên, Bạch Đằng và Lê Viêm sáp nhập thành xã Quảng Châu. Năm 1954, một phần lãnh thổ xã Quảng Châu được tách ra để lập các xã Quảng Vinh và Quảng Thọ, tên gọi Quảng Thọ xuất hiện từ đây.

Từ năm 2015, xã Quảng Thọ chuyển về trực thuộc thị xã Sầm Sơn.

Năm 2017, xã Quảng Thọ được chuyển thành phường Quảng Thọ.

Phường Quảng Thọ gồm các khu dân cư :

· Khu dân cư Hòa Chúng: tên nôm là làng Đồn; đầu thế kỉ 19 là thôn Đồn thuộc xã Giặc Thượng, tổng Giặc Thượng; đời Minh Mạng là thôn Hòa Chúng thuộc xã Kính Thượng, tổng Kính Thượng; cuối thế kỉ 19 là thôn Hòa Chúng thuộc xã Cung Thượng, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Thọ Đài: đầu thế kỉ 19 là thôn Đông thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Văn Phú: đầu thế kỉ 19 là thôn Dịch thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

Giao thông

· Phường Quảng Thọ có quốc lộ 47 chạy qua.

Danh sách cán bộ phường:

1

Cao Văn Hùng

Bí thư đảng ủy-CT HĐND

2

Lê Minh Quyền

Phó bí thư thường trực

3

Hoàng Viết Khương

Phó chủ tịch HĐND

4

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

UVUB

5

Lê Duy Ba

Phó chủ tịch UBND

UVUB

6

Cao Xuân Thủy

Phó chủ tịch UBND

UVUB

7

Lê Văn Cường

Bí thư đoàn thanh niên

8

Lê Thị Lý

Chủ tịch hội phụ nữ

9

Lê Thị Hoa

Chủ tịch hội nông dân

10

Lê Văn Thắng

Chủ tịch hội CCB

11

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

12

Hoàng Văn Nam

Chỉ huy trưởng QS

UVUB

13

Đỗ Thị Phương

tư pháp - hộ tịch

14

Lê Duy Kiêu

văn phòng - thống kê

15

Hoàng Anh Tuấn

địa chính - xây dựng

16

Trương Thị Hồng

địa chính - NN - MT

17

Nguyễn Thị Hằng

Tài chính - kế hoạch

18

Lê Thị Minh Hoa

chính sách - xã hội

19

Nguyễn Thị Thái Điệp

văn hóa - xã hội

12

Nguyễn Thị Hồng Phúc

văn phòng - thống kê

Phường Quảng Thọ Thành Phố Sầm Sơn

Đăng lúc: 30/10/2017 16:01:32 (GMT+7)

Phường Quảng Thọ là phường có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Địa giới hành chính

Phường Quảng Thọ nằm ở phía tây của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã.

· Phía Đông giáp phường Quảng Châu.

· Phía Nam giáp phường Quảng Vinh.

· Phía Tây giáp các xã Quảng Cát và Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa

· Phía Bắc giáp xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Tân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là Sông Mã.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Quảng Thọ ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 thuộc tổng Giặc Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mạngthứ 2 (1821), tổng Giặc Thượng đổi thành tổng Kính Thượng, từ thời Đồng Khánhđến trước năm 1945 thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau năm 1945, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Quảng Xương. Năm 1948, các xã Lãnh Phiên, Bạch Đằng và Lê Viêm sáp nhập thành xã Quảng Châu. Năm 1954, một phần lãnh thổ xã Quảng Châu được tách ra để lập các xã Quảng Vinh và Quảng Thọ, tên gọi Quảng Thọ xuất hiện từ đây.

Từ năm 2015, xã Quảng Thọ chuyển về trực thuộc thị xã Sầm Sơn.

Năm 2017, xã Quảng Thọ được chuyển thành phường Quảng Thọ.

Phường Quảng Thọ gồm các khu dân cư :

· Khu dân cư Hòa Chúng: tên nôm là làng Đồn; đầu thế kỉ 19 là thôn Đồn thuộc xã Giặc Thượng, tổng Giặc Thượng; đời Minh Mạng là thôn Hòa Chúng thuộc xã Kính Thượng, tổng Kính Thượng; cuối thế kỉ 19 là thôn Hòa Chúng thuộc xã Cung Thượng, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Thọ Đài: đầu thế kỉ 19 là thôn Đông thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Văn Phú: đầu thế kỉ 19 là thôn Dịch thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

Giao thông

· Phường Quảng Thọ có quốc lộ 47 chạy qua.

Danh sách cán bộ phường:

1

Cao Văn Hùng

Bí thư đảng ủy-CT HĐND

2

Lê Minh Quyền

Phó bí thư thường trực

3

Hoàng Viết Khương

Phó chủ tịch HĐND

4

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

UVUB

5

Lê Duy Ba

Phó chủ tịch UBND

UVUB

6

Cao Xuân Thủy

Phó chủ tịch UBND

UVUB

7

Lê Văn Cường

Bí thư đoàn thanh niên

8

Lê Thị Lý

Chủ tịch hội phụ nữ

9

Lê Thị Hoa

Chủ tịch hội nông dân

10

Lê Văn Thắng

Chủ tịch hội CCB

11

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

12

Hoàng Văn Nam

Chỉ huy trưởng QS

UVUB

13

Đỗ Thị Phương

tư pháp - hộ tịch

14

Lê Duy Kiêu

văn phòng - thống kê

15

Hoàng Anh Tuấn

địa chính - xây dựng

16

Trương Thị Hồng

địa chính - NN - MT

17

Nguyễn Thị Hằng

Tài chính - kế hoạch

18

Lê Thị Minh Hoa

chính sách - xã hội

19

Nguyễn Thị Thái Điệp

văn hóa - xã hội

12

Nguyễn Thị Hồng Phúc

văn phòng - thống kê