Phường Quảng Thọ Thành Phố Sầm Sơn

Ngày 30/10/2017 16:01:32

Phường Quảng Thọ là phường có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Địa giới hành chính

Phường Quảng Thọ nằm ở phía tây của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã.

· Phía Đông giáp phường Quảng Châu.

· Phía Nam giáp phường Quảng Vinh.

· Phía Tây giáp các xã Quảng Cát và Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa

· Phía Bắc giáp xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Tân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là Sông Mã.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Quảng Thọ ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 thuộc tổng Giặc Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mạngthứ 2 (1821), tổng Giặc Thượng đổi thành tổng Kính Thượng, từ thời Đồng Khánhđến trước năm 1945 thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau năm 1945, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Quảng Xương. Năm 1948, các xã Lãnh Phiên, Bạch Đằng và Lê Viêm sáp nhập thành xã Quảng Châu. Năm 1954, một phần lãnh thổ xã Quảng Châu được tách ra để lập các xã Quảng Vinh và Quảng Thọ, tên gọi Quảng Thọ xuất hiện từ đây.

Từ năm 2015, xã Quảng Thọ chuyển về trực thuộc thị xã Sầm Sơn.

Năm 2017, xã Quảng Thọ được chuyển thành phường Quảng Thọ.

Phường Quảng Thọ gồm các khu dân cư :

· Khu dân cư Hòa Chúng: tên nôm là làng Đồn; đầu thế kỉ 19 là thôn Đồn thuộc xã Giặc Thượng, tổng Giặc Thượng; đời Minh Mạng là thôn Hòa Chúng thuộc xã Kính Thượng, tổng Kính Thượng; cuối thế kỉ 19 là thôn Hòa Chúng thuộc xã Cung Thượng, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Thọ Đài: đầu thế kỉ 19 là thôn Đông thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Văn Phú: đầu thế kỉ 19 là thôn Dịch thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

Giao thông

· Phường Quảng Thọ có quốc lộ 47 chạy qua.

Danh sách cán bộ phường:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Thơm

Bí thư Đảng ủy

0984120568

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Văn Chiến

PBT Đảng ủy

0947543789

4

Lê Đình Son

Phó Chủ tịch UBND

0988595560

5

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch HĐND

0973738945

6

Lê Minh Quyền

Công chức VHXH

0977248135

7

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

8

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0931361369

9

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0987240111

10

Đới Sỹ Hòa

Chủ tịch Hội ND

0915679016

11

Nguyễn Văn Ngãi

Chủ tịch Hội CCB

01683709073

12

Hoàng Viết Khương

Chỉ huy trưởng QS

0978962433

13

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

14

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

01658477318

Phường Quảng Thọ Thành Phố Sầm Sơn

Đăng lúc: 30/10/2017 16:01:32 (GMT+7)

Phường Quảng Thọ là phường có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Địa giới hành chính

Phường Quảng Thọ nằm ở phía tây của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã.

· Phía Đông giáp phường Quảng Châu.

· Phía Nam giáp phường Quảng Vinh.

· Phía Tây giáp các xã Quảng Cát và Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa

· Phía Bắc giáp xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Tân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là Sông Mã.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Quảng Thọ ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 thuộc tổng Giặc Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mạngthứ 2 (1821), tổng Giặc Thượng đổi thành tổng Kính Thượng, từ thời Đồng Khánhđến trước năm 1945 thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau năm 1945, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Quảng Xương. Năm 1948, các xã Lãnh Phiên, Bạch Đằng và Lê Viêm sáp nhập thành xã Quảng Châu. Năm 1954, một phần lãnh thổ xã Quảng Châu được tách ra để lập các xã Quảng Vinh và Quảng Thọ, tên gọi Quảng Thọ xuất hiện từ đây.

Từ năm 2015, xã Quảng Thọ chuyển về trực thuộc thị xã Sầm Sơn.

Năm 2017, xã Quảng Thọ được chuyển thành phường Quảng Thọ.

Phường Quảng Thọ gồm các khu dân cư :

· Khu dân cư Hòa Chúng: tên nôm là làng Đồn; đầu thế kỉ 19 là thôn Đồn thuộc xã Giặc Thượng, tổng Giặc Thượng; đời Minh Mạng là thôn Hòa Chúng thuộc xã Kính Thượng, tổng Kính Thượng; cuối thế kỉ 19 là thôn Hòa Chúng thuộc xã Cung Thượng, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Thọ Đài: đầu thế kỉ 19 là thôn Đông thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

· Khu dân cư Văn Phú: đầu thế kỉ 19 là thôn Dịch thuộc xã Điều An, tổng Giặc Thượng, cuối thế kỉ 19 thuộc xã Điều An, tổng Cung Thượng.

Giao thông

· Phường Quảng Thọ có quốc lộ 47 chạy qua.

Danh sách cán bộ phường:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Thơm

Bí thư Đảng ủy

0984120568

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Văn Chiến

PBT Đảng ủy

0947543789

4

Lê Đình Son

Phó Chủ tịch UBND

0988595560

5

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch HĐND

0973738945

6

Lê Minh Quyền

Công chức VHXH

0977248135

7

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

8

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0931361369

9

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0987240111

10

Đới Sỹ Hòa

Chủ tịch Hội ND

0915679016

11

Nguyễn Văn Ngãi

Chủ tịch Hội CCB

01683709073

12

Hoàng Viết Khương

Chỉ huy trưởng QS

0978962433

13

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

14

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

01658477318