Các đoàn thể và tổ dân phố ký các loại cam kết tết Nhâm Dần 2022

Tin tức sự kiện

Các đoàn thể và tổ dân phố ký các loại cam kết tết Nhâm Dần...Các đoàn thể và tổ dân phố ký các loại cam kết tết Nhâm Dần 2022
Ứng dụng PC CovidỨng dụng PC Covid
Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ: ra mắt mô hình dân vận...Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ: ra mắt mô hình dân vận khéo, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)
Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.
Nâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm SơnNâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm Sơn
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể : Xây dựng các phong trào...Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể : Xây dựng các phong trào gắn với từng tổ chức.

Tin văn hóa - xã hội

Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.

Ngày 09/11 UBND phường Quảng Thọ tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử cho các cán bộ trong phường.

Nông thôn mới