Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 08/01/2018 16:14:27

Danh Sách cán bộ xã, Bí thư khu phố, trưởng khu phố phường Quảng Thọ


TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Cao Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy

0912395589

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Minh Quyền

PBT Đảng ủy

0977248135

4

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch UBND

0941693812

5

Hoàng Viết Khương

Phó Chủ tịch HĐND

0941218036

6

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

7

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0947124922

8

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0918247194

9

Lê Thị Hoa

Chủ tịch Hội ND

0973982080

10

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0982149879

11

Hoàng Văn Nam

Chỉ huy phó quân sự

0981026158

12

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

13

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

0941103216

14

Lê Duy Kiêu

Tư pháp - Hộ tịch

0912767292

15

Hoàng Anh Tuấn

Địa chính - xây dựng

0984101989

16

Trương Thị Hồng

Địa chính - NN & MT

0948144312

17

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0987713800

18

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Kế toán

0941780332

19

Lê Thị Minh Hoa

Văn hóa - XH

0948369815

20

Nguyễn Thị Thái Điệp

Văn hóa - XH

0948183012

21

Lê Tiến Quân

Phó chủ tịch MTTQ-VT - LT- Thủ quỹ

0946675646

22

Chu Văn Thọ

Chủ tịch hội đông y- đài truyền thanh

0987495422

23

Lê Văn Trí

Bí thư chi bộ Văn Phú

0359592456

24

Lê Văn Truyền

Trưởng KP Văn Phú

0978277237

25

Lê Ngọc Châu

Bí thư chi bộ Đồn Trại

0913390233

26

Lê Mạnh Hùng

Trưởng KP Đồn Trại

0949382512

27

Lê Thị Khuyến

Bí thư chi bộ Kinh Trung

01237419688

28

Đỗ Như Soạn

Trưởng KP Kinh Trung

0948240766

29

Lê Hữu Hòa

Bí thư chi bộ -Trưởng KP Hưng Thông

0944875369

30

Lê Minh Châu

Bí thư chi bộ Khang Thái

0988348038

31

Lê Văn Thắm

Trưởng KP Khang Thái

0982584313

32

Lê Văn Lưu

Bí thư chi bộ Vinh Phúc

0976738021

33

Lê Minh Chiến

Trưởng KP Vinh Phúc

0388717776

34

Đỗ Duy Hưng

Bí thư chi bộ Đài Trúc

0818959636

35

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng KP Đài Trúc

0948401036

36

Lê Thị Thùy

Phụ trách trạm y tế

0388261289

37

Nguyễn Đức Thông

Trưởng công an phường

0962389589

38

Lê Thị Nguyệt

HT THCS

0975019549

39

Lê Thị Hồng

HT trường TH

0912004368

40

Nguyễn Thị Sang

HT Trường MN

0975618253

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 08/01/2018 16:14:27 (GMT+7)

Danh Sách cán bộ xã, Bí thư khu phố, trưởng khu phố phường Quảng Thọ


TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Cao Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy

0912395589

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Minh Quyền

PBT Đảng ủy

0977248135

4

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch UBND

0941693812

5

Hoàng Viết Khương

Phó Chủ tịch HĐND

0941218036

6

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

7

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0947124922

8

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0918247194

9

Lê Thị Hoa

Chủ tịch Hội ND

0973982080

10

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0982149879

11

Hoàng Văn Nam

Chỉ huy phó quân sự

0981026158

12

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

13

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

0941103216

14

Lê Duy Kiêu

Tư pháp - Hộ tịch

0912767292

15

Hoàng Anh Tuấn

Địa chính - xây dựng

0984101989

16

Trương Thị Hồng

Địa chính - NN & MT

0948144312

17

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0987713800

18

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Kế toán

0941780332

19

Lê Thị Minh Hoa

Văn hóa - XH

0948369815

20

Nguyễn Thị Thái Điệp

Văn hóa - XH

0948183012

21

Lê Tiến Quân

Phó chủ tịch MTTQ-VT - LT- Thủ quỹ

0946675646

22

Chu Văn Thọ

Chủ tịch hội đông y- đài truyền thanh

0987495422

23

Lê Văn Trí

Bí thư chi bộ Văn Phú

0359592456

24

Lê Văn Truyền

Trưởng KP Văn Phú

0978277237

25

Lê Ngọc Châu

Bí thư chi bộ Đồn Trại

0913390233

26

Lê Mạnh Hùng

Trưởng KP Đồn Trại

0949382512

27

Lê Thị Khuyến

Bí thư chi bộ Kinh Trung

01237419688

28

Đỗ Như Soạn

Trưởng KP Kinh Trung

0948240766

29

Lê Hữu Hòa

Bí thư chi bộ -Trưởng KP Hưng Thông

0944875369

30

Lê Minh Châu

Bí thư chi bộ Khang Thái

0988348038

31

Lê Văn Thắm

Trưởng KP Khang Thái

0982584313

32

Lê Văn Lưu

Bí thư chi bộ Vinh Phúc

0976738021

33

Lê Minh Chiến

Trưởng KP Vinh Phúc

0388717776

34

Đỗ Duy Hưng

Bí thư chi bộ Đài Trúc

0818959636

35

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng KP Đài Trúc

0948401036

36

Lê Thị Thùy

Phụ trách trạm y tế

0388261289

37

Nguyễn Đức Thông

Trưởng công an phường

0962389589

38

Lê Thị Nguyệt

HT THCS

0975019549

39

Lê Thị Hồng

HT trường TH

0912004368

40

Nguyễn Thị Sang

HT Trường MN

0975618253