Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
39
Tuần này:
64
Tháng này:
802
Tất cả:
41825

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 08/01/2018 16:14:27

Danh Sách cán bộ xã, Bí thư khu phố, trưởng khu phố phường Quảng Thọ


TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Thơm

Bí thư Đảng ủy

0946432506

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Văn Chiến

PBT Đảng ủy

0947543789

4

Lê Đình Son

Phó Chủ tịch UBND

0949021883

5

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch HĐND

0941693812

6

Lê Minh Quyền

Công chức VHXH

0977248135

7

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

8

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0947124922

9

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0918247194

10

Đới Sỹ Hòa

Chủ tịch Hội ND

0915679016

11

Nguyễn Văn Ngãi

Chủ tịch Hội CCB

0948203726

12

Hoàng Viết Khương

Chỉ huy trưởng QS

0941218036

13

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

14

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

0941103216

15

Lê Duy Kiêu

Tư pháp - Hộ tịch

0912767292

16

Lê Văn Thắng

Tư pháp - Hộ tịch

0982149879

17

Trương Thị Hồng

Địa chính - xây dựng

0948144312

18

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0987713800

19

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Kế toán

0941780332

20

Lê Thị Minh Hoa

Văn hóa - XH

0948369815

21

Nguyễn Thị Thái Điệp

Văn hóa - XH

0948183012

22

Đỗ Văn Minh

Đài TT

01226252761

23

Lê Tiến Quân

VT - LT- Thủ quỹ

0946675646

24

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng khu phố

0941264876

25

Lê Văn Truyền

Trưởng khu phố

0978277237

26

Lương Thị Doan

Trưởng khu phố

01238632866

27

Lê Văn Mạnh

Trưởng khu phố

01672992145

28

Đỗ Như Soạn

Trưởng khu phố

0948240766

29

Lê Thị Khuyến

Trưởng khu phố

01237419688

30

Lê Hữu Hòa

Trưởng khu phố

0944875369

31

Đàm Khắc Ngoan

Trưởng khu phố

0946301512

32

Lê Xuân Hùng

Trưởng khu phố

0946271232

33

Lê Minh Chiến

Trưởng khu phố

01259825525

34

Lê Văn Sử

Trưởng khu phố

01258884047

35

Vũ Trọng Châu

Trưởng khu phố

01252147232

36

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng khu phố

0948401036

37

Lê Mạnh Hùng

Trưởng khu phố

0949382512

38

Lê Thị Hồng

HT trường TH

0912004368

39

Chu Thị Hường

HT Trường MN

0982721545

40

Lê Thị Nguyệt

HT THCS

0975019549

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 08/01/2018 16:14:27 (GMT+7)

Danh Sách cán bộ xã, Bí thư khu phố, trưởng khu phố phường Quảng Thọ


TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Thơm

Bí thư Đảng ủy

0946432506

2

Lê Hữu Khoát

Chủ tịch UBND

0919401078

3

Lê Văn Chiến

PBT Đảng ủy

0947543789

4

Lê Đình Son

Phó Chủ tịch UBND

0949021883

5

Lê Duy Ba

Phó Chủ tịch HĐND

0941693812

6

Lê Minh Quyền

Công chức VHXH

0977248135

7

Lê Hữu Tam

Chủ tịch MTTQ

01676523868

8

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn TN

0947124922

9

Lê Thị Lý

Chủ tịch Hội PN

0918247194

10

Đới Sỹ Hòa

Chủ tịch Hội ND

0915679016

11

Nguyễn Văn Ngãi

Chủ tịch Hội CCB

0948203726

12

Hoàng Viết Khương

Chỉ huy trưởng QS

0941218036

13

Cao Xuân Thủy

Văn phòng UBND

0942303789

14

Đỗ Thị Phương

Văn phòng UBND

0941103216

15

Lê Duy Kiêu

Tư pháp - Hộ tịch

0912767292

16

Lê Văn Thắng

Tư pháp - Hộ tịch

0982149879

17

Trương Thị Hồng

Địa chính - xây dựng

0948144312

18

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0987713800

19

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Kế toán

0941780332

20

Lê Thị Minh Hoa

Văn hóa - XH

0948369815

21

Nguyễn Thị Thái Điệp

Văn hóa - XH

0948183012

22

Đỗ Văn Minh

Đài TT

01226252761

23

Lê Tiến Quân

VT - LT- Thủ quỹ

0946675646

24

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng khu phố

0941264876

25

Lê Văn Truyền

Trưởng khu phố

0978277237

26

Lương Thị Doan

Trưởng khu phố

01238632866

27

Lê Văn Mạnh

Trưởng khu phố

01672992145

28

Đỗ Như Soạn

Trưởng khu phố

0948240766

29

Lê Thị Khuyến

Trưởng khu phố

01237419688

30

Lê Hữu Hòa

Trưởng khu phố

0944875369

31

Đàm Khắc Ngoan

Trưởng khu phố

0946301512

32

Lê Xuân Hùng

Trưởng khu phố

0946271232

33

Lê Minh Chiến

Trưởng khu phố

01259825525

34

Lê Văn Sử

Trưởng khu phố

01258884047

35

Vũ Trọng Châu

Trưởng khu phố

01252147232

36

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng khu phố

0948401036

37

Lê Mạnh Hùng

Trưởng khu phố

0949382512

38

Lê Thị Hồng

HT trường TH

0912004368

39

Chu Thị Hường

HT Trường MN

0982721545

40

Lê Thị Nguyệt

HT THCS

0975019549