Chiến dịch làm sạch mã độc

Chiến dịch làm sạch mã độc

Tin tức sự kiện

Chiến dịch làm sạch mã độcChiến dịch làm sạch mã độc
Các đoàn thể và tổ dân phố ký các loại cam kết tết Nhâm Dần...Các đoàn thể và tổ dân phố ký các loại cam kết tết Nhâm Dần 2022
Ứng dụng PC CovidỨng dụng PC Covid
Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ: ra mắt mô hình dân vận...Đoàn thanh niên phường Quảng Thọ: ra mắt mô hình dân vận khéo, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)
Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.
Nâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm SơnNâng 4 xã lên phường và thành lập thành phố Sầm Sơn
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể : Xây dựng các phong trào...Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể : Xây dựng các phong trào gắn với từng tổ chức.
Phường Quảng Thọ Thành Phố Sầm SơnPhường Quảng Thọ Thành Phố Sầm Sơn