Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hoạt động 2
2Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 2
3Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội2
4Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã hội2
5Quyết định tiếp nhận đối tượng bị bỏ rơi vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho trẻ em) 2
6Quyết định tiếp nhận đối tượng tại cộng đồng vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi)2
7Thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)2
8Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)2
9Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo2
10Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) 2
11Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu)2
12Cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền)2
13Xin thôi quốc tịch Việt Nam2
14Trở lại quốc tịch Việt Nam2
15Nhập quốc tịch Việt Nam2
16Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi.2
17Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.2
18Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc kết hôn2
19Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài.2
20Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.2
21Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài2
22Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài2
23Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
24Cấp lại bản chính Giấy khai sinh2
25Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài2
26Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài2
27Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài2
28Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài2
29Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài2
30Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài2